Προχωρήστε στην κατοχύρωση για το δικό σας Εμπορικό Σήμα,(Trademark) με χαμηλό κόστος και απλή διαδικασία  στην Ελλάδα. την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (28 χώρες) ή όπου αλλού δραστηριοποιήστε.Προστατέψτε την επωνυμία σας, το λογότυπο σας, το domain σας, το διακριτικό τίτλο σας, τα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης σας εύκολα, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία.
Αποφύγετε κινδύνους που σχετίζονται με την εμπορική επωνυμία σας.

Στην Ελλάδα σε 48 ώρες.

 Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με διαδικασία Fast Track.

 Προσθέστε αξία στην επιχείρησή σας.

 Κατοχυρώστε τη θέση της στην αγορά.

 Προστατεύστε την εμπορική αξία της επιχείρησής σας.

 Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.


Τι είναι το Εμπορικό Σήμα (Trademark);

Το trademark είναι η ταυτότητα σας στην αγορά. Πρωτότυπο, ξεχωριστό, μοναδικό… αυτό που σας διακρίνει στην αγορά και σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό!
Το trademark είναι μία λέξη (ή λέξεις), ένα σχέδιο ή συνδυασμός, το οποίο χρησιμεύει στο να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης

.

Ως Εμπορικό Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ονοματεπώνυμα, ψευδώνυμα, φανταστικές λέξεις, φράσεις, αριθμοί, γράμματα, απεικονίσεις σχέδια, ακόμα και σχήματα.

Γνωστά trademark είναι τα Microsoft, Google, APPLE, SAMSUMG και Coca-Cola.

Τι μπορεί να κατοχυρωθεί ως Trademark;

Mέσω του smiles.gr μπορείτε να κατοχυρώσετε:
• την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της επιχείρησης σας,
• το λογότυπο σας,
• το domain σας,
• τα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών σας,
• φράσεις, σύμβολα,
• και άλλα…

Τι προσφέρει;

 

• Το trademark βοηθάει την επιχείρησή σας να διακρίνει τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες που παρέχετε στην αγορά και σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.
• Η καταχώρηση του σήματος trade-mark παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα για 10 ολόκληρα έτη με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης!

Ο δικαιούχος του Κατοχυρωμένου Εμπορικού Σήματος μπορεί να είναι άτομο ή νομικό πρόσωπο και δικαιούται :

1. Να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος.
2. Αποκτά ένα δυνατό μέσο αναγνωρισημότητας, διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του, προσθέτοντας αξία στην επιχείρησή του.
3. Δικαιούται να το μεταβιβάσει, με αμοιβή, ανάλογη κάθε φορά της φήμης και της διακριτικής δύναμης του σήματος.
4. Δικαιούται να παραχωρεί, με αμοιβή, άδειες  χρήσης του σήματος σε τρίτους.
5. Ο δικαιούχος του εμπορικού σήματος, ως περιουσιακό στοιχείο, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του.
6. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος προσδίδει επιπλέον κύρος στην επιχείρηση καθώς μπορεί πλέον, ο δικαιούχος, να χρησιμοποιεί νομίμως τα διακριτικά των σημάτων κατατεθέν, γνωστά και ως ® και ™.

Το ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ αποτελεί περιουσιακό στοιχείο (άυλη αξία), με όλα τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων όπως να αγοράζεται, να πωλείται, να υποθηκεύεται  και να παραχωρείται. Η καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος ανεβάζει αυτομάτως την αξία μιας επιχείρησης και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην αποτίμησή της, σε περίπτωση εξαγοράς, όπου μια επιχείρηση χωρίς καταχωρημένο σημείο έχει ως καθαρή αξία τα μεταχειρισμένα και άλλα υπερτιμημένα και άλλα υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία, ενώ στην περίπτωση πώλησης και ενός καταχωρημένου σήματος προστίθεται και η φήμη που έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτό το εμπορικό σήμα.

 

Πώς με προφυλάσσει από τον ανταγωνισμό;

• Ο κάτοχος του trademark δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος.
• Το trademark υπερισχύει των διακριτικών τίτλων και των domain name και είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε άλλη μορφή κατοχύρωσης. Ο δικαιούχος αποκτά ένα δυνατό μέσο διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του.

 

Γιατί είναι απαραίτητη η κατοχύρωση του; 

• Προστατέψτε την ταυτότητά σας από τον ανταγωνισμό, προστατέψτε το διακριτικό σας τίτλο, τα ονόματα των προϊόντων και υπηρεσιών σας.
• Εάν δεν το κατοχυρώσετε, κινδυνεύετε να χάσετε το αποκλειστικό σας δικαίωμα σε περίπτωση που κάποιος άλλος καταχωρίσει το ίδιο εμπορικό σήμα πριν από εσάς! Εάν δεν το καταχωρίσετε, κινδυνεύετε να χάσετε τη δυνατότητα προστασίας του σήματος από αντιγραφή!