Η εταιρεία Smiles εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στη δημιουργία, κατοχύρωση και διατήρηση σημάτων, logos, domain names, διαφημιστικών καταχωρίσεων και διαφημιστικής προώθησης εταιρειών στο διαδίκτυο.

Τα στελέχη της Smiles και οι συνεργάτες μας είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλεύσουν στα διάφορα θέματα που προκύπτουν κατά την δημιουργία μιας νέας εταιρικής ταυτότητας, έρευνας, κατοχύρωσης και προστασίας νέου σήματος, ανανέωση και προστασία ήδη υπάρχοντος και σε όλα τα σχετικά ζητήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Ενημερωνόμαστε σε καθημερινή βάση για όλες τις εξελίξεις στον χώρο και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ανταγωνιστικές τιμές με άμεση απόκριση και ποιοτική εξυπηρέτηση.

TRADEMARKS, LOGOS, BRANDS

Το εμπορικό σήμα, ως «άϋλο αγαθό» μιας επιχείρησης, έχει πολλές φορές μεγαλύτερη αξία από την αξία των ακινήτων ή των άλλων περιουσιακών στοιχείων της ίδιας επιχείρησης. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το σύγχρονο επιχειρηματία και έμπορο, προκειμένου να προσελκύσει τους καταναλωτές σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει και προκειμένου να διακριθεί μεταξύ των ανταγωνιστών του. Το σύγχρονο μάρκετινγκ και η διαφήμιση κινούνται με πρωταρχικό άξονα το brand ή σήμα της επιχείρησης και στόχος τους είναι να αποτυπωθεί στη μνήμη του καταναλωτή το σήμα ως εγγύηση προέλευσης και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόμου 4072/2012 που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου 2012. Σύμφωνα με το νόμο, σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων και του σχήματος του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται με την καταχώριση του στην Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αυτό δε σημαίνει ότι οποιαδήποτε λέξη ή φράση ή απεικόνιση μπορεί να κατατεθεί ως σήμα και να γίνει τελικά δεκτή προς κατοχύρωση και προστασία. Ο νόμος θέτει περιορισμούς και η εύρεση και επιλογή για το σήμα που τελικά θα κατοχυρωθεί και θα αποτελέσει το brand μιας επιχείρησης απαιτεί τη καθοδήγηση εξειδικευμένου συμβούλου, προκειμένου να αποφευχθούν εμπόδια και νομικές επιπλοκές κατά την κατοχύρωση.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον τομέα των σημάτων και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε και να κατοχυρώσετε το κατάλληλο σήμα για εσάς.