Κλάση 6

with Χωρίς σχόλια

Επικεφαλίδα κλάσης 6 : Κοινά µέταλλα και κράµατα αυτών. Μεταλλικά υλικά οικοδοµών. Λυόµενες µεταλλικές κατασκευές. Μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές. Συρµατόσκοινα και µεταλλικά σύρµατα µη ηλεκτροφόρα. Είδη κλειθροποιίας και σιδηροπωλείου. Μεταλλικοί σωλήνες. Χρηµατοκιβώτια. Άλλα µεταλλικά προϊόντα µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Μεταλλεύµατα.

Αλφαβητική λίστα προϊόντων και υπηρεσιών κλάσης 6 :

Yλικά για σιδηρόδρομους·
Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα·
Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα·
Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα·
Άγκιστρα μεταλλικά·
Άγκιστρα μεταλλικά·
Άγκιστρα μεταλλικά για ενδύματα·
Άγκιστρα μεταλλικά για ενδύματα·
Αγκράφες από κοινά μέταλλα [ε’ιδη σιδηροπωλείου]·
Αγκύλια ορειβασίας μεταλλικά·
Άγκυρες·
Αγωγοί μεταλλικοί·
Αγωγοί μεταλλικοί·
Αγωγοί μεταλλικοί εγκαταστάσεων εξαερισμού και κλιματισμού·
Αγωγών ενισχυτικά [μεταλλικά]·
Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για -) μεταλλικά·
Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για -) μεταλλικά·
Άκμονες [φορητοί]·
Ακροστόμια μεταλλικά·
Ακροφύσια μεταλλικά·
Αλουμίνιο·
Αλουμινίου σύρμα·
Αλουμινόχαρτο·
Αλυσίδες ασφάλειας·
Αλυσίδες (Κρίκοι για -)·
Αλυσίδες μεταλλικές·
Ανάβαθρα [μέρη κλιμάκων] μεταλλικά·
Αναγνωριστικά βραχιόλια από μέταλλο·
Αναδενδράδες (πέργκολες) [μεταλλικές κατασκευές]·
Ανεμοδείκτες από μέταλλο·
Αντιτριβικό μέταλλο·
Αποβάθρες πλωτές πρόσδεσης πλοίων μεταλλικές·
Αποχέτευσης (αγωγοί -) [μεταλλικοί]·
Αργυρόχαλκο (Διάκοσμοι από -) για κτήρια και έπιπλα·
Αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινητων πινακίδες μεταλλικές·
Αρμοκαλύπτρες σιδηρογραμμών·
Αρπάγες από μέταλλο [αγκύλες]·
Άρπαγες ορειβασίας μεταλλικές·
Ασφαλιστικές περόνες (κοπίλιες) από μέταλλο·
Βαλβίδες σωλήνων αποξήρανσης [από μέταλλο]·
Βαλβίδες υδραγωγών [από μέταλλο]·
Βανάδιο·
Βαρέλια μεταλλικά·
Βαρέλια μεταλλικά·
Βαφής πάγκοι με πιστολάκι μεταλλικοί·
Βηρύλλιο [γλυκίνιο]·
Βολφράμιο (στοιχείο)·
Βύσματα τοίχου μεταλλικά·
Γαληνίτης [ορυκτό]·
Γερμάνιο·
Γράμματα και αριθμοί από κοινά μέταλλα, εκτός των αλφαριθμητικών χαρακτήρων τύπου·
Γραμματοκιβώτια [μεταλλικά]·
Γρασάρισμα (υποδοχές -ος) [γρασαδόροι]·
Γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια) από μέταλλο·
Γωνιές μεταλλικές [κατασκευές]·
Δακτύλιοι·
Δακτύλιοι·
Δακτύλιοι για σχοινιά·
Δακτύλιοι μεταλλικοί·
Δακτύλιοι μεταλλικοί για κλειδιά·
Δέματα (δεσίματα -ων) μεταλλικά·
Δένδρων (Προστατευτικές διατάξεις -) μεταλλικές·
Δεξαμενές μεταλλικές·
Δεξαμενές μεταλλικές·
Διακίνηση (δίσκοι [παλέτες] -ης) μεταλλικοί·
Διακίνηση (δίσκοι [παλέτες] -ης) μεταλλικοί·
Διακλάδωση (αγωγοί -ης) [μεταλλικοί]·
Διανεμητές επίτοιχοι (πετσετών -) [μεταλλικοί]·
Διανομείς, σταθεροί, όχι από μέταλλο, για σακούλες ακαθαρσιών σκύλων·
Διατάξεις απομάκρυνσης πτηνών κινούμενες με τον αέρα από μέταλλο·
Δίκτυα ηλεκτρικά (γραμμές -ών -ων) μεταλλικές·
Δίσκοι από μέταλο·
Δοκοί μεταλλικές·
Δοχεία κονσέρβας·
Δοχεία μεταλλικά για αποθήκευση οξέων·
Δρέπανα (λαβές -ων) [μεταλλικές]·
Ελάσματα σιδήρου·
Ελάσματα σιδήρου·
Ελάσματα σύνδεσης·
Ελατήρια [είδη μεταλλικής κιγκαλερίας]·
Ελατήρια [κλειδαριές]·
Έλικτρα μη μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες [μεταλλικά]·
Έλικτρα μη μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες [μεταλλικά]·
Εμποδίου διατάξεις [στοπ] για πόρτες και παράθυρα από μέταλλο·
Εμπορευματοκιβώτια μεταλλικά·
Εμπορευματοκιβώτια πλωτά μεταλλικά·
Ενισχυτικά για ιμάντες μηχανών [μεταλλικά]·
Ενισχυτικά μεταλλικά για σκυρόδεμα·
Έντασης (Διατάξεις -)·
Εντατήρες για ιμάντες μεταλλικοί·
Εξαρτήματα για φέρετρα μεταλλικά·
Εξαρτήματα επίπλων [μεταλλικά]·
Εξαρτήματα παραθύρων μεταλλικά·
Εξαρτήματα πορτών [μεταλλικά]·
Εξαρτήματα στερέωσης μεταλλικά για παράθυρα·
Εξαρτήματα στερέωσης μεταλλικά για παράθυρα·
Επάργυρα κράματα κασσιτέρου·
Επενδύσεις μεταλλικές για κατασκευές και οικοδομές·
Επενδύσεις μεταλλικές για κατασκευές και οικοδομές·
Επίδεσης ταινίες μεταλλικές·
Επικαλύμματα ανθρωποθυρίδων [μεταλλικά]·
Επικαλύψεις στέγης [μεταλλικές]·
Επιτάφια μνημεία μπρούντζινα·
Επιτύμβια (Μνημεία -) μεταλλικά·
Επιτύμβιες (- στήλες) μεταλλικές·
Επιτύμβιων πλακών (Πλαίσια -) μεταλλικά·
Εργαλεία σφυρηλάτησης·
Εργαλεία σφυρηλάτησης·
Ζιρκόνιο·
Ζώα (Αλυσίδες για -)·
Η κορυφή της βίδας από μέταλο για μπουκάλια·
Θάλαμοι τηλεφωνικοί μεταλλικοί·
Θερμοκήπια μεταφερόμενα μεταλλικά·
Θύρες μεταλλικές·
Θωρακίσεις·
Θωρακισμένες μεταλλικές θύρες·
Ιμάντας [δακτύλιος] μεταλλικός·
Ίνδιον·
Ιστοί [πάσσαλοι] μεταλλικοί·
Ιστοί [πάσσαλοι] μεταλλικοί·
Κάδμιο·
Καλούπια·
Καλούπια·
Καλώδια (Βίδες σύσφιγξης για -) μεταλλικές·
Καλώδια εναέριας μεταφοράς (τελεφερίκ)·
Καλώδια μεταλλικά·
Καλώδια μεταλλικά μη ηλεκτρικά·
Καλωδίων ή αγωγών άγκιστρα μεταλλικά·
Κάνιστρα μεταλλικά·
Καπάκια δοχείων [μεταλλικά]·
Καπνοδόχων (Καλύπτρες -) μεταλλικές·
Καπνοδόχων (Καλύπτρες -) μεταλλικές·
Καπνοδόχων (σωλήνες -) [μεταλλικοί]·
Καρφάκια με αφανή κεφαλή·
Καρφιά·
Καρφιών είδη [είδη κιγκαλερίας]·
Κασσίτερος·
Κασσίτερος·
Κασσίτερος (φύλλα -ου)·
Καταδύσεων βατήρες μεταλλικοί·
Κατασκευές λυόμενες μεταλλικές·
Κατασκευές μεταλλικές·
Κατασκευής ενισχυτικά [μεταλλικά]·
Καύσιμα υγρά (Δοχεία για -) μεταλλικά·
Κέλτιο [χάφνιο]·
Κεραμίδια σχήματος S από μέταλλο·
Κεραμομέταλλα·
Κιβωτίων (Κλείθρα -) μεταλλικά·
Κιγκλιδώματα με σχάρες μεταλλικές·
Κιγκλιδώματα μεταλλικά·
Κιγκλιδώματα προστατευτικά οδών [μεταλλικά]·
Κλειδαριές οχημάτων [μεταλλικές]·
Κλειδιά (εργαλεία)·
Κλείθρα για τσάντες [μεταλλικά]·
Κλίμακες μεταλλικές·
Κλίνες (τροχίσκοι -ών) μεταλλικοί·
Κλινών εξαρτήματα [μεταλλικά]·
Κοβάλτιο, ακατέργαστο·
Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών·
Κολεοί σύνδεσης σωλήνων [μεταλλικές]·
Κορνίζες (Εκμαγεία για -) μεταλλικές·
Κορνίζες μεταλλικές·
Κουνουπιέρες [μεταλλικά πλαίσια]·
Κουτιά από κοινά μέταλλα·
Κοχλίες μεταλλικοί·
Κοχλίες μεταλλικοί·
Κοχλιοδακτύλιοι·
Κράμα αργυρονικελίου·
Κράμα αργυρονικελίου·
Κράματα σκληρής συγκόλλησης·
Κρίκοι μεταλλικοί για γεωργική χρήση·
Κρίκοι στερέωσης λαβών μεταλλικών·
Κώδωνες·
Κώδωνες για ζώα·
Λαβές εργαλείων [μεταλλικές]·
Λαμαρίνες·
Λευκό μέταλλο·
Λιμονίτης·
Λουκέτα·
Λουτρών (Καμπίνες -) μεταλλικές·
Μαγγάνιο·
Μαγνήσιο·
Μάνταλα μεταλλικά·
Μαχαίρια (Χειρολαβές για -) μεταλλικές·
Μεντεσέδες·
Μεντεσέδες μεταλλικοί·
Μεντεσέδες παραθύρων·
Μεντεσέδες πορτών·
Μέσα στερέωσης θυρών από μέταλλο·
Μέταλλα κοινά ακατέργαστα ή ημιεπεξεργασμένα·
Μέταλλα πυροφωσφορικά·
Μέταλλα σε μορφή σκόνης·
Μέταλλα σε φύλλα (ελάσματα) και σε μορφή σκόνης για τρισδιάστατους εκτυπωτές·
Μεταλλεύματα μεταλλικά·
Μεταλλικoί μηχανισμοί κλειδώματος παραθύρων·
Μεταλλικά εξαρτήματα για αεραγωγούς πεπιεσμένου αέρα·
Μεταλλικά ερμάρια εργαλείων, κενά·
Μεταλλικά καφασωτά·
Μεταλλικά κεραμίδια·
Μεταλλικά κιγκλιδώματα·
Μεταλλικά κλουβιά για άγρια ζώα·
Μεταλλικά παξιμάδια·
Μεταλλικά παράθυρα·
Μεταλλικά πλαίσια πόρτας·
Μεταλλικά πλέγματα·
Μεταλλικά ρόπτρα θυρών·
Μεταλλικά σκέπαστρα [κατασκευές]·
Μεταλλικά υλικά οικοδομών·
Μεταλλικά χρηματοκιβώτια·
Μεταλλικά χρηματοκιβώτια·
Μεταλλικά χρηματοκιβώτια·
Μεταλλικά χωρίσματα [διαφράγματα]·
Μεταλλικές βαλβίδες, εκτός των μερών μηχανών·
Μεταλλικές βρύσες για βαρέλια·
Μεταλλικές εργαλειοθήκες, κενές·
Μεταλλικές λαβές στήριξης για μπανιέρες·
Μεταλλικές μεσοκαναλικές σημαδούρες (προσόρμιση)·
Μεταλλικές ξυλεπενδύσεις·
Μεταλλικές οροφές·
Μεταλλικές πλάκες·
Μεταλλικές πλάκες πλακόστρωσης·
Μεταλλικές πλατφόρμες για διάβαση πάνω από λάσπη·
Μεταλλικές σκάλες·
Μεταλλικές στέγες, με ηλιακές κυψελίδες·
Μεταλλικές συνδέσεις καλωδίων, μη ηλεκτρικές·
Μεταλλικές ταφόπλακες·
Μεταλλικές ταφόπλακες·
Μεταλλικές τροχαλίες, εκτός αυτών που προορίζονται για μηχανές·
Μεταλλικές υδρορροές στέγης·
Μεταλλικές φορητές σκάλες·
Μεταλλικές φορητές σκάλες επιβίβασης επιβατών·
Μεταλλικές χοάνες πλήρωσης, μη μηχανικές·
Μεταλλικοί συνδετήρες σωλήνων·
Μεταλλικοί υδροσωλήνες·
Μεταλλικός εξοπλισμός (είδη σιδηροπωλείου)·
Μη ηλεκτρικά μεταλλικά κουδούνια πόρτας·
Μη ηλεκτρικές κλειδαριές από μέταλλο·
Μη ηλεκτρικοί μηχανισμοί για το κλείσιμο θυρών·
Μηχανισμοί ανοίγματος παραθύρου (μη ηλεκτρικοί) από μέταλλο·
Μνημεία μεταλλικά·
Μολυβδένιο·
Μόλυβδος ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος·
Μολυβδοσφραγίδες·
Μπαούλα μεταλλικά·
Μπρούντζος·
Μπρούτζινα [αντικείμενα τέχνης]·
Μύτες μεταλλικές ράβδων περιπάτου·
Νικέλιο·
Νιόβιο·
Ξέστρα για καθάρισμα υποδημάτων·
Οικίες (αριθμοί -ών) μη φωτεινοί [μεταλλικοί]·
Ορνιθοτροφεία μεταλλικά·
Ορνιθώνες μεταλλικοί·
Οροφές μεταλλικές·
Οροφές μεταλλικές·
Οροφοπήχεις μεταλλικοί·
Οψοφυλάκια κρέατος μεταλλικά·
Παγίδες άγριων ζώων·
Πάγκοι εργασίας (Μέγγενες -ων -) μεταλλικοί·
Παγοδρόμια [κατασκευές] μεταλλικά·
Παγος (φόρμες -ου) μεταλλικές·
Παλέτες φόρτωσης μεταλλικές·
Παραθυρόφυλλα μεταλλικά·
Παραθυροφύλλων μάνταλα·
Πασσαλίσκοι σκηνών μεταλλικοί·
Πασσαλοσανίδες μεταλλικές·
Πατώματα μεταλλικά·
Πείροι μεταλλικοί·
Περβάζια μεταλλικά·
Περιστρεφόμενοι δίοδοι·
Περιφράξεις μεταλλικές·
Περσίδες μεταλλικές·
Πέταλα (Καρφιά για -)·
Πινακίδες από μέταλλο·
Πινακίδες σήμανσης όχι φωτεινές ή μηχανικές [μεταλλικές]·
Πισίνες [μεταλλικές κατασκευές]·
Πλαίσια για θερμοκήπια [μεταλλικά]·
Πλαίσια για παράθυρα [μεταλλικά]·
Πλαίσια μεταλλικά [κατασκευή]·
Πλαίσια μεταλλικά κατασκευής·
Πλαίσια παραθύρου μεταλλικά·
Πλάκες αναμνηστικές μεταλλικές·
Πλάκες επένδυσης τοίχου από μέταλλο·
Πλάκες περιστροφικές [σιδηροδρομικό υλικό]·
Πλάκες σιδήρου·
Πλάκες σιδήρου·
Πλακίδια επίστρωσης μεταλλικά·
Πλακίδια επίστρωσης μεταλλικά·
Πλακίδια κατασκευών μεταλλικά·
Πλακόστρωτα μεταλλικά·
Πλατφόρμες προκατασκευασμένες μεταλλικές·
Ποδήλατα (Εγκαταστάσεις στάθμευσης για -) μεταλλικές·
Πόμολα μεταλλικά·
Πόρτες μεταλλικές·
Πόρτες (Μηχανισμοί μη ηλεκτρικοί για το άνοιγμα στις -)·
Πόρτες (Τύμπανα για -) μεταλλικά·
Προκατασκευασμένες μεταλλικές κατοικίες·
Προσαρμογές σωλήνων [μεταλλικές]·
Πρόσδεσης (Πάσσαλοι -) μεταλλικοί·
Προστατευτικά πλέγματα εστιών από μέταλλο·
Πτηνών (λουτήρες -) [μεταλλικές κατασκευές]·
Πύραυλοι (εξέδρες εκτόξευσης -ων) μεταλλικές·
Πυρίμαχα μεταλλικά υλικά κατασκευών·
Πώματα για φιάλες μεταλλικά·
Πώματα για φιάλες μεταλλικά·
Πώματα μεταλλικά [βύσματα]·
Πωματισμού (Κάλυκες -) μεταλλικοί·
Ράβδοι από μέταλλο·
Ράγιες συρόμενων πορτών μεταλλικές·
Ρινίσματα μετάλλου·
Ροδέλλες μεταλλικές·
Σήματα διακριτικά για οχήματα (μεταλλικά)·
Σήματα οδικά όχι φωτεινά ή μηχανικά [μεταλλικά]·
Σηματοδότες μη φωτεινοί [μεταλλικοί]·
Σηματοδότηση μη φωτεινή και μη μηχανική [μεταλλική]·
Σιαγώνες [μεταλλική κιγκαλερία]·
Σιδερένια υποστηρίγματα για κούτσουρα τζακιού [σιδεροστιές]·
Σιδηρές βάσεις κατασκευής·
Σιδηροβολφραίμιο·
Σιδηρογωνίες·
Σιδηρογωνίες [μεταλλικές]·
Σιδηροδρόμου σημεία αλλαγής κατεύθυνσης·
Σιδηρομολυβδένιο·
Σιδηροπυρίτιο·
Σίδηρος ακατέργαστος ή ημι-επεξεργασμένος·
Σίδηρος ακατέργαστος ή μη επεξεργασμένος·
Σίδηρος ακατέργαστος ή μη επεξεργασμένος·
Σίδηρος (εντατήρες ιμάντων εκ -ου) [σύνδεσμοι τάνυσης]·
Σίδηρος (μεταλλεύματα -ου)·
Σιδηροτιτάνιο·
Σιδηροτροχιές·
Σιδηροχρώμιο (σίδηρος χρωμιούχος)·
Σιλό μεταλλικά·
Σκαλοπάτια [κλίμακες] μεταλλικά·
Σκαμνιά με βαθμίδες από μέταλλο·
Σκάφες μεταλλικές για την ανάμειξη κονιάματος·
Σκελετοί ικριωμάτων από μέταλλο·
Σκούπες (Λαβές για -) μεταλλικές·
Σκυροδέματος (Τύποι μεταλλικοί για το χύσιμο του -)·
Σπιρούνια·
Σταύλοι από μέταλο·
Στεφάνες βαρελιών μεταλλικές·
Στήλες αγγελιών μεταλλικές·
Στήλες μεταλλικές [μέρη οικοδομών]·
Στηρίγματα μεταλλικά για βαρέλια·
Στόρια εξωτερικά μεταλλικά·
Στρωτήρες μεταλλικοί σιδηροτροχιάς·
Στύλοι τηλεγραφικοί μεταλλικοί·
Συγκόλληση άργυρου·
Συγκόλληση χρυσού·
Συγκόλλησης (Καλώδια -) από μέταλλο·
Συγκόλλησης (Καλώδια -) από μέταλλο·
Συγκόλλησης (Ράβδοι μεταλλικοί -)·
Συγκόλλησης (Ράβδοι μεταλλικοί -)·
Συζεύξεις μεταλλικές δικτύων διανομής·
Συνδέσεις μεταλλικές για ιμάντες μηχανής·
Σύνδεσμοι μεταλλικοί·
Σύρμα από κράματα κοινών μετάλλων, εκτός του σύρματος ασφαλείας·
Σύρματα μεταλλικά·
Σύρματα μεταλλικά για συνδέσεις·
Σύρματα μεταλλικά (εντατήρες -ών -ων) [σύνδεσμοι τάνυσης]·
Συρματόπλεγμα ακιδωτό·
Συρματόσχοινο·
Σύρτες (θυρών) από μέταλλο·
Σύρτες (θυρών) από μέταλλο·
Σύρτες κλειδαριών·
Σύρτες μεταλλικοί·
Συσκευασία (σκεύη -ας) από μέταλλο·
Συσκευασίες από λευκοσίδηρο·
Συστήματα ασφάλισης για παράθυρα, μη ηλεκτρικά·
Σφήνες [στοπ] για πόρτες μεταλλικές·
Σφιγκτήρες τροχών·
Σχιστολίθους (Άγκιστρα για -)·
Σωλήνες εκροής μεταλλικοί·
Σωλήνες μεταλλικοί για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης·
Σωληνώσεις μεταλλικές·
Ταινιών μεταλλικών (εντατήρες -) [αναβολείς έντασης]·
Ταντάλιο [μέταλλο]·
Ταυτότητα (πλάκες στοιχείων -ας) μεταλλικές·
Τάφοι μεταλλικοί·
Τάφοι μεταλλικοί·
Τελεφερίκ (Μόνιμο υλικό -)·
Τέχνης (Αντικείμενα -) από κοινά μέταλλα·
Τζάκια μεταλλικά·
Τιτάνιο·
Τοίχοι (επενδύσεις -ων) [κατασκευαστικές] μεταλλικές·
Τοιχώματα μεταλλικά για δεξαμενές πετρελαίου·
Τοιχωμάτων (επιστρώσεις -) [κατασκευή] μεταλλικές·
Τομβάκιο·
Τροχαλίες παραθύρων·
Τροχίσκοι επίπλων μεταλλικοί·
Υδραγωγοί μεταλλικοί·
Υδροροές δρόμου από μέταλο·
Υδρωθήσεις [κατασκευή] μεταλλικές·
Υπέρθυρα [πρέκια] μεταλλικά·
Υποστηρίγματα μεταλλικά·
Υποστήριξης (Σφήνες μεταλλικές -)·
Υποστυλώματα μεταλλικά·
Υφάσματα μεταλλικά·
Φατνώματα κατασκευής μεταλλικά·
Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για)·
Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για)·
Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για)·
Φόρτωσης (όργανα ελέγχου ύψους -) για σιδηροδρόμους [μεταλλικά]·
Φρακτες μεταλλικοί·
Φύλλα μεταλλικά για συσκευασία και περιτύλιγμα·
Χάλκινο σύρμα μη μονωμένο·
Χάλκινοι δακτύλιοι·
Χαλκός ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος·
Χαλκός ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος·
Χάλυβα (Κατασκευές από -)·
Χάλυβα κράματα·
Χάλυβα σφαιρίδια·
Χάλυβας χυτός·
Χαλυβδινα παραπετάσματα·
Χαλύβδινα σύρματα·
Χαλύβδινα σύρματα·
Χαλύβδινες στήλες·
Χαλύβδινοι σωλήνες·
Χειροπέδες·
Χελώνες ρευστοχάλυβα από κοινά μέταλλα·
Χελώνες σφυρήλατου σιδήρου [μεταλλουργία]·
Χερούλια για πόρτες [μεταλλικά]·
Χοιροστάσια από μέταλο·
Χρώμιο·
Χρώμιου (Μεταλλεύματα -)·
Ψευδάργυρος