Κλάση 42

with Χωρίς σχόλια

Τεχνολογικές και επιστηµονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασµού. Υπηρεσίες βιοµηχανικής ανάλυσης και έρευνας. Σχεδιασµός και ανάπτυξη υλισµικού και λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Ανάκτηση δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ανάλυση για εκμετάλλευση πετρελαιοπηγών·
Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ανάλυση υδάτων·
Ανάλυση χειρόγραφων [γραφολογία]·
Ανίχνευση γεωλογική·
Αντιγραφή προγραμμάτων πληροφορικής·
Αξιολόγηση της ποιότητας της ιστάμενης ξυλείας·
Αξιολόγηση της ποιότητας του μαλλιού·
Αρχιτεκτονική συμβουλευτική·
Βαθμονόμηση·
Βακτηριολογικές έρευνες·
Βιολογικές έρευνες·
Γεωλογικές έρευνες·
Γεωλογικές έρευνες·
Γραφικό σχέδιο·
Δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων για τρίτους·
Διακόσμηση εσωτερικών χώρων·
Διακόσμηση εσωτερικών χώρων·
Διασπορά νεφών·
Δοκιμή [επιθεώρηση] οχημάτων όσον αφορά την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία·
Εγκατάσταση λογισμικού·
Εκμίσθωση διακομιστών Παγκόσμιου Ιστού·
Έλεγχος ποιότητας·
Ενεργειακός έλεγχος·
Ενημέρωση λογισμικού·
Εξερεύνηση υποθαλάσσια·
Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών·
Επιστημονική ερευνα·
Εργαστηριακές (επιστημονικές) υπηρεσίες·
Ερευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων για άλλους·
Έρευνα πετρελαίου·
Έρευνα στον τομέα των πρωτεϊνών της περιβαλλοντικής προστασίας·
Εφεδρική αποθήκευση δεδομένων εκτός του χώρου εργασίας·
Ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων·
Ηλεκτρονικών υπολογιστών μίσθωση·
Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Προγραμματισμός -)·
Κλινική έρευνα και ιατρική έρευνα·
Κοσμητολογία (Έρευνες για -)·
Λειτουργία μηχανής αναζήτησης για το Διαδίκτυο·
Λογισμικό σαν υπηρεσία·
Μελέτες κοιτασμάτων πετρελαίου·
Μελέτες τεχνικών έργων·
Μετατροπή δεδομένων ή εγγράφων από φυσική σε ηλεκτρονική υποστήριξη·
Μετατροπή δεδομένων και προγραμμάτων πληροφορικής [εκτός από φυσική μετατροπή]·
Μετεωρολογικές προβλέψεις·
Μετεωρολογικές προβλέψεις·
Μηχανολογικές υπηρεσίες·
Μηχανολογικής (Έρευνες -)·
Μορφοποίηση [βιομηχανικό σχέδιο]·
Παρακολούθηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω τηλεπρόσβασης·
Παροχή επιστημονικών πληροφοριών και συμβουλών σε σχέση με την αντιστάθμιση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα·
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τεχνολογία πληροφοριών και προγραμματισμό μέσω δικτυακού τόπου·
Παροχή συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών·
Παροχή συμβουλών σε σχέση με λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών στον τομέα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας·
Παροχή τεχνολογικών συμβουλών·
Πετρελαιοπηγών δοκιμές·
Πιστοποίηση γνησιότητας έργων τέχνης·
Συμβουλές σε θέματα σχεδιαμού σελίδων·
Σύνταξη τεχνικών κειμένων·
Συντήρηση λογισμικού·
Σύσταση σχεδίων κατασκευών·
Σχεδιασμός λογισμικού·
Σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής·
Σχεδιασμός χωροταξικός·
Σχεδιαστών συσκευασίας (Υπηρεσίες -)·
Σχέδιο μόδας·
Τεχνικές έρευνες·
Τοπογράφηση·
Υλικών δοκιμασία·
Υλικών δοκιμασία·
Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής·
Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού·
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την τεχνολογία πληροφοριών·
Υπηρεσίες προστασίας από ιούς για ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Υπολογιστικό νέφος·
Φιλοξενία server·
Φιλοξενία ιστοθέσεων·
Φυσικής (Έρευνες -)·
Χαρτογραφία·
Χημείου (Υπηρεσίες -)·
Χημικές (Έρευνες -)·
Χημική ανάλυση·
Χρηματοδοτική μίσθωση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Χωρομετρία·
Ψηφιοποίηση εγγράφων [σάρωση]