Κλάση 4

with Χωρίς σχόλια

Επικεφαλίδα κλάσης 4 : Βιοµηχανικά έλαια και γράσα. Λιπαντικά. Συνθέσεις για την απορρόφηση, εµποτισµό, και στερέωση σκόνης. Καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένων και των καυσίµων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες. Κεριά και φιτίλια φωτισµού.

Αλφαβητική λίστα προϊόντων και υπηρεσιών κλάσης 4 :

Αέρια για φωτιστική χρήση·
Αέρια στερεοποιημένα [καύσιμα]·
Αέριο καύσιμο·
Αέριο πτωχό·
Αεροποιημένων καυσίμων (Μείγματα -)·
Αιθανόλη [καύσιμα]·
Αιθέρας πετρελαϊκός·
Αλκοόλη [καύσιμη]·
Ανθρακίτης·
Αρωματικά κεριά·
Αφαίρεση σκόνης (Προϊόντα -)·
Βαζελίνη πετρελαίου για βιομηχανική χρήση·
Βενζίνη·
Βενζόλη·
Βενζόλιο·
Γράσο για ιμάντες·
Δέρματος (προϊόντα για τη συντήρηση του -) [έλαια και λιπαντικά]·
Έλαια για τη συντήρηση της τοιχοποιίας·
Έλαια διαπότισης·
Έλαια ζωγραφικής·
Έλαια κινητήρα·
Έλαια συντήρησης δέρματος·
Έλαια υφαντουργίας·
Ελαϊνη·
Έλαιο κοπής·
Έλαιο λιθανθρακόπισσας·
Ηλεκτρική ενέργεια·
Ηλιέλαιο βιομηχανικό·
Θρυαλλίδες λάμπας·
Θρυαλλίδες λυχνιών·
Ιμάντων παρασκευάσματα αντιολισθητικά·
Ίσκα·
Καντήλια [κεριά]·
Καρναουβικός κηρός·
Καστορέλαιο για βιομηχανική χρήση·
Καύσιμα·
Καύσιμα·
Καύσιμα σε μορφή μπρικέτας·
Καύσιμο από βιομάζα·
Καυσόξυλα·
Κερί για ιμάντες·
Κερί φωτιστικό·
Κεριά·
Κεριά βιομηχανικά·
Κεριά [πρώτες ύλες]·
Κηροζίνη·
Κηροζίνη·
Κράμβη (έλαιο -ης) βιομηχανικό·
Λιγνίτης·
Λιγροϊνη [ελαφρύ πετρέλαιο]·
Λίπανση (έλαια -ης)·
Λίπανση (λίπη -ης)·
Λίπανσης γραφίτης·
Λιπαντικά·
Λιπαντικά φωτιστικά·
Λιπαντικές ουσίες για υποδήματα·
Λιπαντικό για όπλα·
Λίπη βιομηχανικά·
Λίπη βιομηχανικά·
Λίπη για δέρματα·
Λίπος ερίου·
Μαζούτ·
Μαζούτ·
Μελισσών (Κερί -)·
Μη χημικά πρόσθετα καυσίμων·
Μπρικέτες από ξύλο·
Νάφθα·
Νάφθα από άνθρακα·
Ξεκαλούπωμα (Έλαια για το -)·
Ξυλίνιο·
Ξυλίνιο·
Ξύλου ροκανίδια για προσάναμμα·
Οζοκηρίτης [ορυκτή παραφίνη]·
Οινόπνευμα (Καύσιμα με βάση το -)·
Οινόπνευμα φωτιστικό·
Οπτάνθρακες·
Ορυκτά (- καύσιμα)·
Ορυκτός άνθρακας·
Ορυκτός άνθρακας·
Ορυκτός άνθρακας·
Οστά (Έλαιο από -) βιομηχανικό·
Παραφίνη·
Πετρέλαιο·
Πετρέλαιο·
Πετρέλαιο, αργό ή διυλισμένο·
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης·
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης·
Πλιθάνθρακες από τύρφη[καύσιμο]·
Πλιθάνθρακες (μπρικέτα)·
Προσανάμματα·
Σογιέλαιο (παρασκευάσματα -ου) για την αντικολλητική επίστρωση των μαγειρικών σκευών·
Στεατικό οξύ·
Στεατίνη·
Συνθέσεις για τη σκόνη σκουπίσματος·
Συνθέσεις για την απορρόφηση σκόνης·
Συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης·
Ταινίες χάρτινες για προσάναμμα·
Τύρφη [καύσιμο]·
Φωτιστικές (Ύλες -)·
Χριστουγεννιάτικα φώτα (κεριά)·
Ψαριού (Έλαιο -) μη εδώδιμο