Μην προβληματίζεστε άλλο.

Κάντε την ερώτησή σας και εμείς θα σας απαντήσουμε σε αυτήν με εχεμύθεια.

Ποιες κλάσεις με συμφέρει να επιλέξω για το εμπορικό μου σήμα; 

 

 Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες ταξινομείται το κάθε σήμα. Η ύπαρξή τους αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία ενός σήματος. Κάθε Εμπορικό Σήμα κατοχυρώνεται σε μία τουλάχιστον κλάση ή περισσότερες. Κάποιο σήμα π.χ. το «SMILES» που χρησιμοποιείται για ρούχα είναι κατοχυρωμένο στην κλάση 25. Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερο για καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων (κλάση 35) Συγκεκριμένα, με την επιλογή της σωστής κλάσης οριοθετεί κανείς το εύρος της προστασίας που επιθυμεί για το σήμα του. Γι’ αυτό είναι πολύ σημανυικό η κλάση ή οι κλάσεις να επιλέγονται με προσοχή και να είναι σαφείς και ορισμένες, προκειμένου η προστασία του σήματος να είναι πλήρης. 

Κάποιο σήμα μπορεί να καλύπτει περισσότερες από μία κλάση. Εάν μας ενημερώσετε αναλυτικά με το ποιά προϊόντα ή υπηρεσίες θα εξυπηρετήσετε με το σήμα αυτό θα σας προτείνουμε εμίς τις κλάσεις που σας χρειάζονται.

Πόσο διαρκεί η Πραστασία ενός Εμπορικού Σήματος και κάθε πότε ανανεώνεται;

 

Η προστασία κάθε Εμπορικού Σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης. Η προστασία του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης.

Αυτό ισχύει για όλα τα Εμπορικά Σήματα, είτε είναι κατοχυρωμένα σε Εθνικό επίπεδο είτε σε Κοινοτικό επίπεδο είτε σε Διεθνές.

Ένα Εμπορικό σήμα ανανεώνεται για δύο κυρίως λόγους :

  1. Για να συνεχίσετε να δικαιούστε την αποκλειστική του χρήση.
  2. Για να μην χρεισιμοποιηθεί από τρίτο ακόμα και εάν εσείς σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε (εφόσον δεν θέλετε να το «οικιοποιηθεί» κάποιος άλλος).
Πώς προστατεύεστε σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί το Εμπορικό σήμα που έχετε καταχωρίσει ή κάποιο που μοιάζει με αυτό;
Εμπορικό Σήμα
  • Ο Δικαιούχος  του Κατοχυρωμένου Εμπορικού Σήματος αρχικά πρέπει να ενημερώσει και να απαγορεύσει τη χρήση του σήματός του από τον ανταγωνιστή που το χρησιμοποιεί χωρίς σχετικό δικαίωμα. Προσοχή καθώς μετά την πάροδο 5 ετών «ανοχής» χρήσης χάνεται το δικαίωμα αυτό.
  • Ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα δικαστικής προστασίας, και συγκεκριμένα το Δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει την κυκλοφορία προϊόντων που εκμεταλλεύονται το Κατοχυρωμένο Εμπορικό Σήμα ή την καταστροφή τους, όπως επίσης και να διατάξει την καταβολή αποζημίωσης, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και χρηματικής ποινής υπέρ του δικαιούχου.
  • Ακόμη, αν υποβληθεί έγκληση από τον δικαιούχο, απειλείται η προσωπική κράτηση του ανωτέρω προσώπου και άσκηση ποινικής δίωξης .
  • Εάν νομίζετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί κάποιο από τα Εμπορικά σήματα σας., μην το σκεφτείτε δεύτερη φορά. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας συμβουλεύσουμε  άμεσα, και εσείς θα αποφασίσετε πως και εάν θα συνεχίσετε.
Χρησιμοποιώ σαν όνομα της επιχείρησης μου το όνομα μου. Πρέπει να το κατοχυρώσω;

 

Εμπορικό Σήμα το ονομά σου

Κατ’ αρχάς είναι δικαίωμά σου να χρησιμοποιείς το όνομά σου σαν Εμπορικό σου Σήμα.

Φυσικά όμως πρέπει να το κατοχυρώσεις. Σκέψου ότι εάν ΔΕΝ το κατοχυρώσεις μπορεί κάποιος άλλος να το κατοχυρώσει και να ανοίξει ίδια επιχείριση με αυτό το σήμα-όνομα «απέναντι» σου. Όλοι θα νομίζουν ότι θα είναι το ίδιο. Και θα αρχίσεις τον «αγώνα». Σκέψου την Ενέργεια …. το κόστος ….την φθορά (ψυχική και οικονομική) που θα χρειασθεί να σπαταλήσεις, ενώ θα μπορούσες με μία απλή αρχική κατοχύρωση να γλυτώσεις από όλους αυτούς τους μπελάδες.

Εξάλου η κατοχύρωση ενός σήματος ΔΕΝ είναι ακριβή υπόθεση.